Fakta om energi og klimaIll.: electricitymap.org

Fakta om energi og klima

bookmark

Foredrag og debatt

fredag 22. februar 2019, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Truls Sevje

Inngang: Etter eget ønske

Elefantene i klimadebatten er fortielsene av karbonavtrykkene de forskjellig strømkraftverkene avsetter i naturen, men også antall dødsfall, radioaktiv stråling, arealkrav, materialforbruk, levetid på kraftverkene, energiwende, og strømpriser. Det er ikke bare CO2-utslippet under drift som teller, men også drivhusgassutslippene ved produksjonen av nødvendige materialer til sol- og vindparker og til bygging av atomkraftverk.

FAKTA ER IKKE EN PRIVATSAK. Alle har rett til egne meninger, men ingen har rett til «private fakta». Forskningsresultater må få en plass i den offentlige debatten om Energi og Klima. Det blir en viktig sak i tiden fremover etter hvert som CO2 -innholdet i atmosfæren øker samtidig som vi får flere klimakonferanser -som ikke klarer å løse problemene.

Det blir to innledninger, den ene om karbonavtrykket (footprint) som sol- og vindparker og kjernekraftverk (atomkraft) avsetter i naturen. Den andre innledningen er ikke avklart ennå.

Deltakere oppmuntres til å legge frem fakta/meninger de mener bør belyses. Ta med en USBstick, vi stiller med prosjektør og nødvendig datautstyr.

Etter innledningene og en debatt, blir det lagt til rette for å få på plass et interimsstyre som skal arbeide for en forening/stiftelse som skal ivareta og fremme informasjon om sammenhengen mellom energi og klima og konsekvenser av valg mellom de ulike energiprodusentene.