Barns matopplevelse

bookmark

Betydningen av smak og miljø

mandag 23. september 2019, kl. 13:00 til kl. 16:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NOFIMA

Inngang: Gratis

Det er stort behov for å finne nye måter og metoder å håndtere de økende utfordringene med overvekt og fedme blant barn og unge. EU-prosjektet Edulia ønsker å bidra til å fremme et sunnere kosthold fra barndommen, basert på forholdet mellom sensorisk oppfatning, glede, matvalg og –adferd.

Prosjektet, som ledes av Nofima, inviterer til seminar om hvilken betydning smak og miljø har for matopplevelsen hos barn.

Vi ønsker å rette søkelyset på hvorvidt kunnskap om hvordan smak, smakssensitivitet, tekstur, miljø, opplæring og politikk påvirker hva barn velger og hvordan preferanser utvikles, kan brukes for å motvirke overvekt?

Dere vil få høre om blant annet hva som styrer barns smakspreferanser, hvilken betydning foreldrene har, hvorvidt teksturen påvirker hvor mye man spiser og hva som er viktig for at ungdom skal ta gode helsevalg.

Inngår i Forskningsdagene 2019.

PROGRAM

Start kl. 13.00:
Sykt søtt, av Frida Felicia Vennerød Diesen, forsker ved NIFU
Foreldrenes rolle i barns smakspreferanser av Valérie Almli, seniorforsker i Nofima
Foredrag fra to av Edulias unge forskere (foredragene holdes på engelsk): Importance of sensory sensitivity for food perception among children (preadolescents) av stipendiat Ervina i Nofima og NMBU
New methodologies for studying intrinsic and extrinsic parameters influencing children’s food choice (preadolescents) av stipendiat Martina Galler i Nofima og NMBU

Pause

Kl. 14.30:
Texture as food environment. How does different texture influence intake? Av Paula Varela-Tomasco, seniorforsker i Nofima (foredrag holdes på engelsk)
CO-CREATE – hva er viktig for at ungdom skal ta god helsevalg av Therese Bakke, Prosjektleder ved Folkehelseinstituttet
Inputs from children in product development av Martina Galler
En norsk smaksskole av Einar Risvik, seniorforsker i Nofima

Fakta om Edulia
Edulia er en del av Marie Curie Training Network, finansiert av EU gjennom Horisont 2020. Deltakerne i programmet er alle internasjonalt anerkjente miljøer. Edulia er et nettverk for forskningsutdanning med til sammen 11 stipendiater fordelt i fem ulike land. To av disse jobber på Nofima og vil presentere foreløpige resultater fra sitt arbeid.

Fire universitet:
Universitetet i Firenze (Italia), Wageningen Universitet (Nederland), Aarhus Universitet (Danmark) og Universidad de la República i Uruguay. Av forskningsinstitutt deltar i tillegg til Nofima også INRA og Institut Paul Bocuse Research Centre begge i Frankrike.

Følgende matprodusenter deltar:
Tine, Arla, Samontana (Italia) samt Elior og Diana (begge Frankrike).