Er naturens grense nådd?

bookmark

Om naturens tålegrenser

torsdag 19. september 2019, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Nedjma

Arrangør: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Inngang: Gratis

Menneskelig aktivitet går utover miljøet og naturressursene våre, noe som fører til at stadig flere av naturens tålegrenser overskrides. Hvordan kan vi stanse utviklingen og reversere skader som alt har skjedd? Fungerer alltid miljøtiltak slik de er tenkt? Hør hva NIBIO-forskere har å si om saken.

Inngår i Forskningsdagene 2019.