Kunnskap fra isødet

bookmark

Forskere følger Nansen mot nord

tirsdag 24. september 2019, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: «Arven etter Nansen»-prosjektet og Nordområdeutvalget UiO

Inngang: Gratis

Norske forskere tar opp arven etter Nansen og utforsker økosystemene i de arktiske havområdene. Hvorfor gjør de det? Hva
venter de å finne? Hvilke lange tradisjoner bygger denne forskningen på?

Inngår i Forskningsdagene 2019.