Friluftsliv og barnefattigdomFoto: Vesterålen Friluftsråd

Friluftsliv og barnefattigdom

bookmark

Friluftstilbud til alle barn og unge?

torsdag 11. januar 2018, kl. 09:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund

Inngang: E-billett

Priser: Ordinær 350,-

Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi? Formålet med seminaret er å belyse problemet med og finne løsninger på deltakelse i friluftsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier.

 

Program friluftsliv og barnefattigdom:

Del 1: Belyse og analysere – statistikk og forskning på feltet
09.00 – 09.30: Åpning ved Oslofjordens Friluftsråd og møteleder Erling Dokk Holm
09.30 – 10.00: Økonomiske levekårsforskjeller blant barn og unge ved Patrick Lie Andersen, forsker seksjon for ungdomsforskning, NOVA
10.00 – 10.20: Hva er hverdagskonsekvensene for lavinntektsfamilier? ved Kjersti Eknes, seniorrådgiver seksjon for likestilling og inkludering
10.20 – 10.40: Hvem deltar i friluftslivet? ved Åse Strandbu, professor seksjon for kultur og samfunn, NIH
10.40 – 11.00: Kaffepause
Del 2: Eksemplifisere – muligheter og suksesshistorier
11.00 – 11.10: Fritidsklubben i Bærum
11.10 – 11.20: Bydel gamle Oslo
11.20 – 11.30: Oslofjordens Friluftsråd
11.30 – 12.30: Lunsj
12.30 – 12.40: Bøler Frivillighetssentral
12.40 – 12.50: Eksempler fra Drammen
12.50 – 13.00: Skiforeningen
13.00 – 13.10: Oslo og Omland Friluftsråd
Del 3: Forandre og forbedre – veien videre
13.10 – 13.25: ALLEMED – barns rett til deltakelse ved Thale Solli Kvernberg, ALLEMED-dugnaden, Røde Kors
13.25 – 13.40: Veien videre ved Oslo og Omland Friluftsråd
13.40 – 14.00: Forvaltningens rammer og muligheter ved Terje Qvam, seksjonsleder friluftslivseksjonen, Miljødirektoratet
14.00 – 15.00: Paneldebatt ledet av Erling Dokk Holm
Påmelding og frist: 15. desember

Program friluftsliv og barnefattigdom

Program 18 - 24. desember

Program 4. januar - 3. februar