Gutters skoleutfordringer

bookmark

Hvorfor faller gutter ut av skoleløpet?

lørdag 18. november 2017, kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Gutter gjør det dårligere enn jentene i nesten alle fag. 70 prosent av dem som ikke fullfører skoleløpet, er gutter. MannsForum utfordrer
kapasiteter på fagfeltet til å belyse mulige årsaker: Handler det om umodenhet blant gutter, kvinnedominans blant lærerne, eller fins det andre forklaringer?

Dette skjer 10 - 26. oktober