Hvem forsker på menn – og hvilke menn forskes det på?

Hvem forsker på menn – og hvilke menn forskes det på?

bookmark

Kilden kjønnsforskning.no og Reform – ressurssenter for menn, arrangerer seminar om forskning på menn og maskuliniteter.

fredag 19. november 2021, kl. 13:00 til kl. 15:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Reform - ressurssenter for menn og Kilden kjønnsforskning

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Hvorfor er så mange menn barnløse? Eller er de det? Og hva med arbeidermannens status i dagens Norge? Er det slik at menn ikke vil bli lærere og hvorfor snakker vi ikke mer om menn som voldsofre?

På seminaret skal vi se nærmere på hva forskningen sier om disse og andre spørsmål knyttet til mannen som kjønn, og om hvordan det står til med forskningen på området generelt.

Seminaret er basert på en kronikkserie i Kildens nyhetsmagasin om menn og maskuliniteter. Kronikkserien kan du lese her (http://kjonnsforskning.no/nb/2020/03/skal-vi-forske-pa-mannen-eller-maskuliniteten).

Program:

13.00: Velkommen ved Linda Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no

13.10: Hvorfor er stadig flere menn barnløse? v/Kjell Erik Lommerud, UiB

13.25: Hvilken status har arbeidermannen i dagens Norge? v/Jørn Ljunggren

13.40: Hvor er de mannlige lærerne og sykepleierne? v/Runa Brandal Myklebust

13.55: Vold er en menneskelig, ikke en kjønnet erfaring v/Torbjørn H. Andersen

14.10–16.20: PAUSE

14.20–15.00: Panelsamtale ledet av Linda M. Rustad, Kilden kjønnsforskning.no, med Ole Nordfjell, Reform, NKVTS og Knut Oftung, LDO.