Hvilke utfordringer står NATO overfor?Foto: Utenriksdepartementet/Forsvarsdepartementet

Hvilke utfordringer står NATO overfor?

bookmark

torsdag 14. juni 2018, kl. 10:00 til kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NUPI

Inngang: Gratis med påmelding

Som oppkjøring til NATO-toppmøtet i juli arrangerer NUPI seminar om utfordringene alliansen står overfor i tiden som kommer.

I en uttalelse fra generalsekretær Jens Stoltenberg står det at NATOs mål med toppmøtet er å styrke båndet mellom Europa og Nord-Amerika, samtidig som alliansen skal tilpasse seg det tjueførste århundret. Målsetningen er like naturlig som den er ambisiøs. Toppmøtet kommer i kjølvannet av en uvanlig turbulent periode for den snart 70 år gamle forsvarsalliansen. Trump-administrasjonens frustrasjon omkring det de mener er europeisk gratispassasjer-mentalitet illustrerer er bare en av mange gryende transatlantiske gnisninger. Gnisningene har i tillegg oppstått i en tid der trusselbildet er mer uoversiktlig enn på lenge.

Det hersker strid om hvorvidt uenighetene er av forbigående art, eller om de tvert imot er symptomer på grunnleggende interessekonflikter. Er vi vitne til en potensielt ødeleggende transatlantisk interessekonflikt? Hvilke kjerneinteresser har alliansens partnere, er disse kompatible, og kanskje enda viktigere: Hvordan skal byrdene med å forsvare Vesten fordeles? Disse utfordringene utgjør de viktigste premissene for debatten om hva NATO skal være i det tjueførste århundret og ikke minst for hvordan historiens mest stabile allianse skal forbli nettopp dette.

 

Til å snakke om dette, har NUPI gleden av å presentere følgende deltakere:

  • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
  • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
  • Lt.Gen.(ret) Douglas Lute, seniorforsker ved The Future of Diplomacy Project ved Harvard’s Belfer center, og tidligere amerikansk representant til Det nordatlantiske råd
  • Dr. Constanze Stelzenmüller, Robert Bosch Senior Fellow ved The Brookings Institution

Seniorrådgiver på NUPI Karsten Friis leder arrangementet.

 

Arrangementet strømmes her.

Meld deg på her