2-gradersmålet for dummiesBildet viser en skogbrann i California. Foto: Creative Commons

2-gradersmålet for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Marianne Tronstad Lund

lørdag 26. januar 2019, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva gjør en halv grad fra eller til? FNs klimapanel har samlet tilgjengelige data om hva som blir konsekvensene dersom vi begrenser den globale oppvarmingen til 2 grader, kontra 1,5 grader, slik vi har forpliktet oss til i Paris-avtalen. Det viser seg å ha stor betydning både for mange arter, for mulighetene for å dyrke mat, for tilgangen på ferskvann og for hvor mange som blir hjemløse av havstigning. Og hvilke radikale endringer kan vi forvente oss hvis vi fortsetter i dagens spor?

Marianne Tronstad Lund er seniorforsker ved CICERO – Senter for klimaforskning, der hun blant annet forsker på atmosfære- og klimamodellering og på utslipp fra transportsektoren. Nå gir hun en innføring i den nyeste klimaforskningen, og hva som må til for å unngå de verste konsekvensene.