Kontroll+Alt+Delete 1

Dette skjer 10 - 26. oktober