Ny debatt

Ny debatt

bookmark

Kvinner i Nord-Syria

torsdag 24. mai 2018, kl. 19:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset og UngOrg

Inngang: Gratis

Etter mange år med borgerkrig i Syria har flere millioner blitt flyktninger, og hundretusener har blitt drept. Men i Nord-Syria har kurdere og deres allierte forsvart seg mot ISIS og fokusert på å utvikle et nytt system hvor kvinnefrigjøring, toleranse og sameksistens utgjør de viktigste prinsippene. Det nye systemet kalles for demokratisk konføderalisme og er et multikulturelt prosjekt. Hvordan ser situasjonen i Nord-Syria ut i dag? Hvilken rolle har kvinner og ungdommer i det nye samfunnet? Hvordan kan vi jobbe for å fremme og forbedre deres situasjon?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med UngKurd.

Program 13. februar - 5. april