Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Feminisme for alle

torsdag 30. august 2018, kl. 19:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset og UngOrg

Inngang: Gratis

Personer med minoritetsbakgrunn føler seg ofte ekskludert fra den feministiske debatten i Norge, fordi deres opplevelser antas å ikke gjelde alle. Hva kan man gjøre med det? Man snakker om interseksjonalitet når man evner å se samlet på ulike typer undertrykkelse (som sexisme, rasisme og homofobi) og ikke ser dem som separate fenomener. Hvordan kan man gjøre den norske feminismen mer interseksjonell og inkluderende?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med VOKS og Under Arbeid.