Ny debatt

Ny debatt

bookmark

De utsatte ungdommene

torsdag 12. april 2018, kl. 19:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset og UngOrg

Inngang: Gratis

Ungdommer med minoritetsbakgrunn har større problemer med å få seg utdanning, komme seg inn på jobbmarkedet og opplever oftere å føle seg ekskludert fra samfunnet. Dette gjør også at disse ungdommene er mer sårbare for å finne tilhørighet i ekstreme miljøer. Hvordan kan man unngå at ungdom radikaliseres? Hvilke konkrete tiltak kan gjennomføres for å inkludere ungdom med minoritetsbakgrunn i samfunnet?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Oslo Press.

Program 13. februar - 5. april