Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Tema kommer senere

torsdag 18. oktober 2018, kl. 19:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hvor viktige er kjønnsroller for hvordan vi utvikler oss som mennesker, hva kan man gjøre for å unngå at ungdommer begynner å ruse seg, og hvordan har barn det på asylmottak? Det er blant temaene som har vært diskutert i Litteraturhusets debattserie «Ny debatt», der ungdommene selv bestemmer hva det skal handle om, og hvem som skal sitte i panelet.

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Rød Ungdom og Unge Venstre.