Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Er Norge et demokrati for alle?

torsdag 14. mars 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Kommunevalget er rett rundt hjørnet, og med det kommer også debatten om aldersgrensa for retten til å stemme i Norge. Er det rettferdig at 16-åringer ikke får være med på å bestemme fremtida, når det er de som skal leve i den?

Organisasjonen Oslo Press – Redd Barna Ungdom jobber aktivt for barn og unges rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Nå inviterer de til debatt om aldersgrensa for allmenn stemmerett med ulike ungdomspartier i panelet.

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Oslo Press.