Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Religionsfrihet i Norge

torsdag 14. februar 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Norge har gode lover mot diskriminering på bakgrunn av religion og livssyn. Likevel opplever mange at de må være diskré om sin personlige tro, eller at lovendringsforslag som har blitt fremmet, truer deres religionsutøvelse. Er vi der vi ønsker å være med hensyn til religionsfrihet i Norge i dag?

Organisasjonen UngDialog er et nettverk for tros- og livssynsorganisasjoner for unge og en møteplass for unge som er interessert i dialog. Nå inviterer de til debatt om status for religionsfriheten i Norge.

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med UngDialog.