Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Om karbon i jordbruket

torsdag 9. mai 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I over 150 år har verden hentet karbon opp av jorda i form av olje, kull og gass, noe miljøet har blitt kraftig påvirket av. Forskning viser at ved å øke karbonnivået i jordsmonnet får man en mer fruktbar jord, samtidig som man holder karbon unna atmosfæren. Er en av løsningene på klimaproblemene å putte karbonet tilbake igjen i jorda?

Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet og jobber for en mer rettferdig og bærekraftig verden gjennom miljø- og utviklingsproblematikk. Nå inviterer de til debatt om hvordan politikere kan legge til rette for at jordbrukere kan øke karbonnivået i sin jord.

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Spire.