Ny debatt 57Foto: Maria Santto, FRC / IFRC

Ny debatt

bookmark

Om barn på flukt

torsdag 27. februar 2020, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Anbefalt for: Ungdom

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som reiser fra hjemlandet sitt uten foreldrene eller noen med foreldreansvar og kommer til et land de ikke har kjennskap til fra før. Dette er en sårbar gruppe som har levd med krig og konflikt, og det de trenger aller mest, er trygghet, omsorg og framtidshåp. Hvordan er situasjonen for mindreårige flyktninger som kommer til Norge? Og hva gjør Norge internasjonalt for å forebygge at enda flere barn og unge ender opp på flukt? Arrangementet blir strømmet. I samarbeid med Røde Kors Ungdom.