Seksualitetens historie – sett fra Norge

bookmark

lørdag 16. november 2019, kl. 14:00 til kl. 14:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Nytfestivalen

Inngang: Festivalpass eller dagspass

Priser: Helgepass 950,-Helgepass student 550,-Dagspass fredag/søndag 390,-Dagspass lørdag 490,-

Sex og Politikk feirer 50 år i år, og vi inviterer til en samtale med nestor på feltet seksuelle og reproduktive rettigheter; styreleder Berit Austveg.

De siste tiårene har det vært en stor endring i både seksualatferd og i hvordan samfunnet ser på seksualitet, inklusive seksualpolitikk og lover som regulerer seksualitet, reproduksjon og familieliv. Tilgang på moderne prevensjonsmidler, utviklingen i seksualopplysning, hvordan samfunnet forholder seg til seksuelt mangfold, tilgang til trygg og lovlig abort samt seksualitetens uttrykk idet offentlige rom og i medier, er eksempler på områder hvor det har skjedd store endringer. En forståelse av endringene er ikke bare viktig for å forstå vår egen historie og å være på vakt overfor mulige tilbakeslag for de rettighetene og frihetene som er oppnådd. For ikke å favne for vidt, kretser samtalen rundt utviklingen de siste 50 årene, med noen tanker om mulige framtidsscenarier.

Berit Austveg er samfunnsmedisiner, og har jobbet på klinikker for innvandrere, i norsk sentral helseforvaltning, som fylkeslege i Finnmark, og med utviklingshjelp på ulike nivåer i bilateral bistand (i Norad, Utenriksdepartmentet, ambassaden i Tanzania) og med multilateral bistand (i FNs befolkningsfond, og med Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken). Bistandsarbeidet har alt vesentlig handlet om temaene seksuell og reproduktiv helse. Hun underviser på ulike universiteter, har utgitt fire bøker og skrevet en rekke tidsskiftsartikler, bokkapitler og rapporter om seksuell og reproduktiv helse.