Partidebatt om ruspolitikk

bookmark

tirsdag 24. august 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Inngang: Gratis

Vi spør partiene om deres program om ruspolitikk. Det blir en debatt mellom deltakende partier, og vi vil spesielt la dem kjempe om avkriminalisering av narkotika, om rusreformen, om tax-free og en rekke andre rusmiddelpolitiske stridstemaer. De som deltar er:

Kristelig Folkeparti:           Rode Margrete Hegstad
Arbeiderpartiet:                 Jon Reidar Øyan
Venstre:                             Ola Elvestuen
Høyre:                               Deltar men repr. ikke klar
Senterpartiet:                    Margaret Eide Hillestad