Retten til inntekt

bookmark

Et bedre samfunn for alle

lørdag 16. juni 2018, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Borgerlønn BIEN Norge

Inngang: Gratis

Et møte om de psykososiale konsekvensene av dagens arbeidsmarked og arbeidslinja. Vi vil ha fokus på de økonomiske og velferdspolitiske årsakene til sosiale forskjeller og fattigdom. Møtet vil omhandle ulikhet og fattigdom, velferd og utvikling, identitet og menneskeverd.

Se borgerlonn.no for videre informasjon.

Program 13. februar - 28. april