Rikssamlingen av Norge

bookmark

Fra slaget ved Hafrsfjord til i dag

onsdag 22. november 2017, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Torgrim Titlestad og Chr. Anton Smedshaug

Inngang: 300,-

Seminaret tegner opp de historiske linjene i Norge fra rikssamlingen i Hafrsfjord i 872 og fram mot 1150-årsjubileet i 2022. Bakgrunnen og forløpet for rikssamlingen vil bli belyst, sammen med Hafrsfjord særskilte historie og utviklingen opp gjennom unionstiden og helt fram til moderne tid. Påmelding på Deltager.no.

Dette skjer 10 - 24. oktober