Samfunn og demokrati

Samfunn og demokrati

bookmark

Institusjoner i endring

torsdag 23. november 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Inngang: Gratis

Er demokratiet under omforming? Forskningsprosjektet «Institusjonell endring i et demokratisk samfunn» oppsummerer demokrati, arbeidsliv og velferdsstat i Norden og Europa. Innledninger ved blant andre Hanspeter Kriesi (Europa-universitetet i Firenze) og Göran Ahrne (Stockholms Universitet).

Arrangementet er todelt: Første del med Hanspieter Kriesi vil foregå på engelsk, og ser på demokrati og velferd i Europa. Annen del, med Göran Ahrne, foregår på skandinaviske språk og konsentrerer seg om den nordiske modellen.

Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse. Viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? Eller er det tvert om slik at samfunnsinstitusjonene for det meste garanterer stabilitet? Dette er spørsmål som har stått sentralt i forskningsprosjektet «Institusjonell endring i et demokratisk samfunn»., som nå er i ferd med å avsluttes.

Hanspeter Kriesi, som er professor ved Europa-universitetet i Firenze, innleder om endringer i demokratiet i Europa, med blikk på Norge og Norden. Han får kommentarer fra Cathrine Holst om Europa og den norske modellen, og av Kari Steen-Johnsen om demokrati og ytringsfrihet.

Del to av arrangementet retter seg mer direkte mot den nordiske modellen. Den tar opp demokrati, arbeidsliv og velferdsstat, og spør hvordan langsiktig endringer foregår.  Innledninger ved Sissel Trygstad, Anniken Hagelund og Fredrik Engelstad. Professor Göran Ahrne fra Stockholms Universitet har en sammenfattende kommentar.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO, Institutt for samfunnsforskning og Fafo. Det er finansiert av Norges forskningsråd.

Dette skjer 10 - 24. oktober