Språkprisen 2017

bookmark

Framifrå bruk av norsk i sakprosa

onsdag 15. november 2017, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Språkrådet

Inngang: Gratis

Språkrådet deler årleg ut Språkprisen på 100 000 kr til ein forfattar eller ei gruppe som har merkt seg ut språkleg innanfor norsk sakprosa. Målet er å skape blest om den gode sakprosaen og samstundes heidre både prisvinnaren og dei andre på kortlista til juryen. Tidlegare vinnarar er m.a. Ivo de Figueiredo, Einar Økland, tidsskriftet Vagant, Agnes Ravatn og Edvard Hoem. Kven blir vinnaren i år?

Dette skjer 10 - 26. oktober