Sunn aldring 1

Sunn aldring

bookmark

Flere friske eldre - en utopi?

tirsdag 5. februar 2019, kl. 18:30 til kl. 21:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Akershus universitetssykehus og Norsk senter for sunn aldring, UiO

Inngang: Gratis

Det er mulig å forsinke aldring. Jan Hoeijmakers og Aubrey deGrey, to verdensledende forskere, vil belyse potensiale i moderne aldringsforskning. Sigrid Bratlie vil lede en paneldiskusjon der mulige intervensjoner for å øke livslengde blir diskutert i lys av samfunnsutfordringer og etisk aspekter.

Aldring starter i cellene våre. I de senere årene har flere biologiske prosesser som driver aldring på cellenivå blitt beskrevet. Økt viten om mekanismer for aldring, har gitt oss mulige intervensjoner for å forsinke, eller hindre, aldring.

Det betyr at vi nå vet at aldring ikke er en prosess vi bare må godta – det er mulig å se for seg at medisiner kan utvikles for å bremse aldring. Er dette noe vi som enkeltindivider ønsker? Hvilke konsekvenser vil det få for samfunnet om alle lever veldig mye lengre enn i dag?

I dette seminaret inviterer Norsk Senter for Sunn Aldring (NO-Age) til diskusjon rundt de nye mulighetene aldringsforskningen gir til å forsinke aldring. Som innledere vil to verdensledende forskere gi innsikt i aldringsforsking fra to ulike perspektiv:

Jan H.J. Hoeijmakers (Erasmus Univeritetet I Rotterdam, Nederland) er en pioner innen den del av forskningen som studerer sykdommer forårsaket av hurtig aldring. Hans forskning har gitt et viktig bidrag til å forstå hvordan skader på arvestoffet kan være en driver av aldringsprosessene. Dette har gitt ham nye perspektiver på hvordan aldring kan påvirkes, blant annet, av ernæring. For dette arbeidet vant han Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris i 2017.

Aubrey deGrey er Chief Science Officer of SENS Foundation, en veldedig organisasjon dedikert til bekjempelse av aldringsprosessen. Hans forskningsinteresser omfatter karakterisering av alle molekylære og cellulære bivirkninger av metabolisme («skade») som utgjør pattedyrs aldring og utforming av inngrep for å reparere og/eller hindre slik skade. Han mener at detaljert kunnskap om aldringsmekanismer, kombinert med nye biomedisinske teknologier, vil kunne medføre at mennesker vil kunne forbli friske så lenge de lever – og dermed leve mye lengre enn vi gjør i dag.

Vi inviterer også til en paneldiskusjon det de vitenskapelige fremskritt og muligheter blir diskutert sammen med samfunnsutfordringer og etisk aspekter.

Program
18:30-18:35: Åpning Linda H. Bergersen
18:35-18:40: Evandro Fang introduserer Norsk senter for sunn aldring NO-Age
18:45-18:50: Sigrid Bratlie (Bioteknologirådet) introduserer programmet
18:50-19:20: Jan H.J. Hoeijmakers: The impact of DNA damage, transcription stress and nutrition on aging
19:25-19:55: Aubrey de Gray: Rejuvenation biotechnology: why age may soon cease to mean aging.
20:00-21:00: Paneldiskusjon ledet av Sigrid Bratlie med foredragsholderne og lokale gjester