Webinar om CRISPR i produksjon av mat- og fôrFoto: Linda Varpe

Webinar om CRISPR i produksjon av mat- og fôr

bookmark

Med Andreas Wahl som konferansier

fredag 29. oktober 2021, kl. 10:00 til lørdag 30. oktober 2021, kl. 13:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Inngang: Gratis

// Lenke til strømmingen blir publisert her //

 

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker tas i bruk i produksjon av mat og fôr. Hvordan vet vi om det er trygt for helsa og miljøet?

Det er temaet for et webinar som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) arrangerer 29. oktober.

Webinaret er åpent for alle. Andreas Wahl er konferansier.

Program

Kl. 10.00 Hva er CRISPR-teknologi og hvordan kan den brukes i produksjon av mat og fôr?

Bruken av CRISPR og andre teknikker for genomredigering i produksjon av mat og fôr debatteres nasjonalt og internasjonal. Er CRISPR-produkter GMO? Reguleres produksjonen og bruken av slike produkter? Kan produktene ha konsekvenser for mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og biologisk mangfold?

Kl.10.15 Hva er VKM?

VKMs samfunnsoppdrag og VKMs risikovurderinger av GMO.

Harald Gjein, direktør i VKM

Kl. 10.30 Hvordan sikrer vi at mat og fôr utviklet med genteknologi er trygg?

Hvordan reguleres GMO og avledete produkter? Skal mat utviklet med CRISPR og andre teknikker reguleres på samme måte? Og hvordan kan vi møte mulige utfordringer knyttet til risikovurdering?

Presentasjon ved oppdragsgivere

Presentasjon ved Petter Frost, Bioteknologirådet

Presentasjon ved Casper Linnestad, Klima- og miljødepartementet

Presentasjon av mandatet for VKMs rapport om risikovurderinger av genomredigerte produkter ved Johanna Bodin, medlem av VKMs faggruppe for GMO

Kl. 11.10 Pause

Kl. 11.30 CRISPR-mat under utvikling i Norge

CRISPR og andre teknikker for genomredigering blir brukt for å utvikle nye egenskaper hos planter og dyr. Flere av disse plantene og dyrene kan være relevante for Norge.

«Kan CRISPR-Cas9 genomredigering gjøre norske jordbær resistent mot gråskimmel og redusere bruken av kjemiske sprøytemiddel?» ved Tage Thorstensen, NIBIO

«Genomredigering – en mulig vei til en mer bærekraftig laksenæring?» ved Anna Wargelius, Havforskningsinstituttet

«Genomredigering i planteforedling: bruk av CRISPR for å utvikle resistens mot tørråte i norske potetsorter.» ved Muath Alsheikh, Graminor

Kl. 12.00 Hvilke utfordringer møter vi når vi skal vurdere risiko ved planter og dyr utviklet med CRIPSR og andre genomredigeringsteknikker?

Hva har VKM kommet frem til i sin rapport?

Dag Hessen, medlem av VKMs hovedkomité

Kl. 12.30 Paneldiskusjon med foredragsholdere

Diskusjonsleder: Andreas Wahl

13.00 Slutt

 

Les mer om arrangementet her