Anine Kierulf og Åsa LinderborgFoto: Norges institusjon for menneskerettigheter / Gyldendal

Anine Kierulf og Åsa Linderborg

bookmark

Ytringsfrihetskommisjonen

lørdag 29. februar 2020, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Samtidig som regjeringen nedsetter en ny ytringsfrihetskommisjon lager Litteraturhuset sin egen. Hvert kommisjonsmedlem leverer sitt bidrag i form av et halvtimes foredrag, der de er bedt om å svare på de samme spørsmålene:

– Er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem eller hva?
– Hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste tjue årene?
– Hva skal til for å oppfylle Grunnlovens paragraf om at «ytringsfrihet skal finne sted»?

Anine Kierulf er jurist, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og en av Norges fremste eksperter og viktigste stemmer i debatten om menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Åsa Linderborg er historiker, forfatter og fra 2009 til 2019 kulturredaktør for svenske Aftonbladet. I tillegg til å ha stått sentralt i noen av de mest opprivende ytringsfrihetsdebattene i svensk offentlighet gjennom et tiår har Linderborg også inngående kjennskap til norsk offentlighet.