Digital salFoto: Thorbjørn Helin, Litteraturhuset

Digitale tjenester på Litteraturhuset

Podkast, strømming av samtale, foredrag eller annen digital produksjon?

Kontakt oss på e-post

  • tlf. 22 95 55 37

  • utleie@litteraturhuset.no

For tiden er det begrensede muligheter når det gjelder Litteraturhuset som en fysisk møteplass, men vi kan likevel være til hjelp når man må tenke i nye baner for sin aktivitet. I lys av de til enhver tid aktuelle føringer fra helsemyndigheter og Oslo legger vi til rette for at leietakere enkelt kan nå ut med sin virksomhet på en trygg og profesjonell måte.

Vi har ulike rigg som favner en bredde av behov digitalt. Enten du vil spille inn en podkast, sette opp et foredrag, arrangere samtaler, presentere innlegg, gjennomføre en pressekonferanse eller organisere kursvirksomhet, så er kanskje tiden nå moden for å prøve ut en digital plattform. Vi har lang arrangementserfaring og dessuten verdifull kunnskap og utstyr som skal til for å lage et godt digitalt produkt. Vi innfrir kravet til minimum en meters avstand mellom involverte aktører, og tar de nasjonale råd og retningslinjer for å bidra til å dempe smittefaren av Covid19 på det høyeste alvor ved rengjøring/desinfisering av utstyr mellom hver produksjon for å ivareta leietaker og involverte parters sikkerhet.

Våre saler setter rammen for produksjonen, der scenene nå er utstyrt og rigget med lyd-, lys- og kamerautstyr til forskjellig type produksjoner. I tillegg har vi en dyktig teknisk frilanser-stab som kan bistå for teknisk kvalitetssikring og gjennomføring av arrangement dersom det er ønske og behov for det.

Kontakt oss på utleie[a]litteraturhuset.no hvis du har noe som du ønsker å formidle digitalt, så sender vi forslag til løsning og priser.