Oversikt og priser på digitale løsninger

Litteraturhuset er normalt en arena for å samle publikum til litteraturarrangement, kulturelle opplevelser, folkeopplysning og debatt og vi gleder oss til vi er tilbake i normalt virke – i mellomtiden har vi eksempelvis følgende digitale muligheter:

Foredragsoppsett

Ferdigstilt rigget og klart for opptak av lyd og bilde. Enkel en-kameraproduksjon i HD-kvalitet. Foredragsoppsett med talerstol og mikrofon i stativ for 1 person. Ikke krav om å leie av tekniker for videoopptak og man kan få råmateriale som man redigerer selv. Kunden får levert opptaket pr. epost i ettertid.
Leietid: inntil 3 timer
Pris: fra kr. 3500 eks mva.
Kan leie inn kyndig tekniker til innspilling, streaming eller kjøpe enkel etterbehandling, hvis ønskelig.

Podkast-studio

Ferdigstilt rigget og klart for lydopptak med tanke på podkast/digital lydfil. Rigget for 3-4 personer med bordmikrofoner og 1 meters avstand mellom deltakere rundt bordet. Kunden får levert opptak pr. epost i ettertid som man selv kan redigere.
Leietid: inntil 3 timer
Pris: kr. 2000 eks mva.

Samtalepanel for 2-3 personer

Ferdigstilt, rigget og klart for opptak av lyd og bilde. Enkel en-kameraproduksjon i HD-kvalitet. Samtaleoppsett i lenestoler med teknisk utstyr satt opp for 2-3 personer rigget med 1 meters avstand. Ikke krav om leie av tekniker for videoopptak og man kan få råmateriale som man redigerer selv.
Kunden får levert opptaket pr. epost i ettertid.
Leietid: inntil 3 timer
Pris: fra kr. 4500 eks mva.
Kan leie inn kyndig tekniker til innspilling, streaming eller kjøpe enkel etterbehandling, hvis ønskelig.

Full pakke – fleksibelt rigg for inntil 5 personer, inklusiv strømming

Ferdigstilt, rigget og klart for opptak av lyd og bilde. Enkel to-kameraproduksjon med bildemiks i HD-kvalitet og alt av teknisk utstyr (inkluderer også trådløse bøylemikrofoner). Rigget for maks 5 personer på scenen av gangen i tillegg til innleid tekniker fra Litteraturhuset, et oppsett som opprettholder avstandskravet med 1 meter mellom deltakere. Eksterne deltakere på videolink. Krav om leie av hustekniker etter gitte satser. Inkluderer streaming-oppsett og streaming til kundens egen YouTube-kanal. Kan velge live-streaming eller slippe selv på ønsket tidspunkt.
Pris: kr. 12000 eks mva + tekniker (uten deltakere på videolink er satsen kr. 10000 + tekniker)
Leietid: inntil 3 timer
Tekniker: fra kr. 2000 eks mva.

Tilleggstjenester

Enkelt etterarbeid og behandling av video/lyd: kr. 1200 eks mva.
Teknikerpris: kr. 2000 eks mva. Kr. 600 eks mva pr time utover 3 timer.