17145_postponed

Åpent møte

Det siste året har hele landet gitt Bioteknologirådet innspill på fremtidens GMO-regelverk. I sommer kom også EUs avgjørelse om genredigerte organismer. På dette møtet vil vi oppsummere debatten og presentere Bioteknologirådets nye uttalelse om GMO. Sentral aktører og publikum inviteres til debatt.