Poetiske portretter

I en serie forfatterportretter vil Litteraturhuset løfte den norske samtidspoesien, ved å invitere aktuelle norske poeter til å fortelle om egen skriving, om inspirasjonskilder, poetikk og politikk.

Serien ble påbegynt våren 2021, og vil fortsette til høsten.

Full oversikt over det digitale programtilbudet vårt finner du her.

Pedro Carmona-Alvarez: «Vi går til poesien når vi ikke har språk for noe annet»

Publisert 27. juni 2021, filmet på Litteraturhuset i Bergen

Kristin Berget: «Diktet er en måte å være i verden på»

Publisert 30. mai 2021, filmet i Bergets private hage

Bård Torgersen: «Å skrive er en kollektiv innsats»

Publisert 9. mai 2021, filmet i Ekebergparken

Sumaya Jirde Ali: «Det slo meg aldri at jeg kunne blir en forfatter»

Publisert 28. mars 2021, filmet på Litteraturhuset