Information in English
Litteraturhuset
I skyggen av en massakre
I skyggen av en massakre

Med Han Kang og Peter Fröberg Idling

Onsdag 1. februar kl. 1900, i Wergeland
90,-/60,-
Arrangør: Litteraturhuset
Kjøp billetter

Da sørkoreanske Han Kang vant fjorårets Man Booker-pris, var det som første sørkoreaner noen sinne. Og hun vant prisen i hard konkurranse med
størrelser som Orhan Pamuk og Elena Ferrante. Hovedpersonen i vinnerromanen, The Vegetarian, bestemmer seg for å avstå fra kjøttspising etter en skjellsettende drøm. Det får alvorlige følger i et land som Sør-Korea.

Human Acts (2016) er navnet på hennes siste bok, som har fått den norske tittelen Levende og døde (oversetter: Vivian Evelina Øverås). Her tar Kang for seg opprøret i den sørkoreanske byen Gwangju i 1980, da en folkelig masseprotest mot militærregimet ble møtt med grotesk voldsbruk og sivilbefolkningen ble massakrert i hundretall.

I et presist og sanselig språk undersøker Han Kang i denne boka grensene for hva det vil si å være et menneske. Observasjonsevnen er like rå som tematikken, og fortellerstemmene kommer fra uventet hold. Det ene fortellerperspektivet er lagt til en ung gutt hvis kropp er død, men sjelen svever over liket. En annen er et torturoffer som mange år seinere prøver å gjenfortelle sine opplevelser slik at disse kan inngå i en akademisk oppgave.

Svenske Peter Fröberg Idling fikk mye oppmerksomhet for sakprosautgivelsen Pol Pots smil fra 2006, om Pol Pots Kambodsja, et land han har bodd i i flere år. For sin Augustpris-nominerte romandebut Sang til den storm som skal komme (2012) er han nok en gang vendt tilbake til 50-tallets Kambodsja. Han Kang og Peter Fröberg Idling møtes til samtale om maktmisbruk, råskap og nyere asiatisk historie.

Han Kang vil også lese et utdrag fra Levende og døde på koransk. Skuespiller Marie Blokhus vil lese fra den norske oversettelsen. Samtalen foregår på engelsk.


Fredag 3. februar snakker Han Kang om Astrid Lindgrens forfatterskap i Litteraturhusets arrangementsserie «Litterære ledestjerner».

 

[IN ENGLISH]

In the Shadow of a Massacre
Han Kang and Peter Frödberg Idling

When the South Korean writer Han Kang won the 2016 Man Booker International Prize, it was as the first South Korean ever. And she won the prize in tough competition with names such as Orhan Pamuk and Elena Ferrante. The protagonist of the winning novel, The Vegetarian, decides to abstain from eating meat after a nightmarish dream: a choice that has serious consequences in a land such as South Korea.

Human Acts (2016) is the title of her last book (Levende og døde in Norwegian translation by Vivian Evelina Øverås), in which Han Kang deals with the 1980 uprisings in the South Korean city Gwangju, where a popular mass protest against the military dictatorship was met with atrocious violence and civilians were slaughtered in the hundreds.

In a precise and sensuous language, Han Kang investigates the limits of what it is to be human. Her ability to observe is as raw as the subject matter, and the story is told from unexpected perspectives: one is a young boy whose body is dead, while his soul floats above the body. Another is a victim of torture who years later attempt to retell his experiences so these can be included in an academic paper.

Swedish Peter Fröberg Idling received a lot of attention for his non-fiction book Pol Pots leende («Pol Pot’s Smile») from 2006, about Pol Pot’s Cambodia, a country where Idling lived for several years. In his first novel, the 2012 Sång till den storm som ska komma («Song for an Approaching Storm»), nominated to the August Prize, Idling has again returned to 1950s Cambodia. Han Kang will meet Peter Frödberg Idling for a conversation about abuse of power, brutality and recent East and Southeast Asian history.


Friday, February 3rd, Han Kang will talk about the Swedish writer Astrid Lindgren in the House of Literature's series «Literary guiding stars».


Arrangør og tekst: Litteraturhuset
For spørsmål om innhold, deltakere eller eventuelt billettsalg, ta kontakt direkte med arrangør.
Del denne siden på: Legg til i kalender
Print

Kafe Oslo
tlf: 21 54 85 71
man - tor 10.00 - 00.30
fre - lør 10.00 - 02.00
søndag 12.00 - 20.00

Tanum Litteraturhuset
tlf: 23 69 10 80
man - fre 11.00 - 20.00
lørdag 10.00 - 17.00
søndag 12.00 - 16.00