Amalie Skram

Amalie Skram

Informasjon

 • Størrelse: 127m2

 • Etasje: 2.etg

 • Kapasitet: 65 - 120stk

Priser

 • Standard: 9300,-

 • Rabattert pris: 6200,-

 • Priser eks. mva

NB. Grunnet koronaepidemien og de til enhver tid rådende regler for smittevern vil det være mindre kapasitet i salen enn vanlig.

Amalie Skram (127 m2) er et mellomstort rom i 2. etasje. Det kan romme opptil 120 personer i stolrader, 65 personer sittende rundt rektangulære småbord, eller 80 personer ved langbord.

I Amalie Skram er det både scene og talerstol, og lokalet brukes blant annet hyppig til debatter, samtaler og lanseringer. Dette er også et rom som egner seg for mer formelle anledninger, med vakre store vinduer som vender ut mot både Parkveien og Wergelandsveien. Rommet har projektor og lydanlegg.

For større arrangementer kan man også leie Amalie Skram i kombinasjon med Kverneland, som ligger i samme etasje.

Teknisk behov må spesifiseres minimum én uke før arrangementet. Omfattende teknikk og trådløst utstyr krever leie av en av husets egne teknikere. Komplett liste over teknisk utstyr fås på forespørsel.

Prisene justeres årlig.

Kapasitet

 • Stolrader: 120 personer

 • Langbord: 80 personer

 • Småbord, firkantet med stoler: 65 personer

Teknisk utstyr

Tekniske behov må spesifiseres minimum én uke før arrangementet. Komplett liste over teknisk utstyr fåes på forespørsel.

Grunnpakke600,-

 • Lydanlegg

 • 1 kablet mikrofon

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Liten lydpakke900,-

 • Lydanlegg

 • 2-4 kablete mikrofoner

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Stor lydpakke*1400,-

 • Lydanlegg

 • 5 eller flere kablete mikrofoner

 • 4 bøyler eller 2 håndholdte (maks 4 trådløse totalt)

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Andre behov etter avtale. *Krever leie av Litteraturhustekniker. Minimum kr. 2000.
Merk: 25% Mva kommer i tillegg ved utleie til organisasjoner og bedrifter som er momspliktige. Prislisten justeres den 1. januar hvert år.