Information in English
Litteraturhuset
Saladin2017
Saladin2017

Saladin 2017 | 6.-8. mars

JERUSALEM: FORTID, NÅTID OG VEIEN VIDERE

Med blant andre Simon Sebag Montefiore, Hind Khoury, Nir Baram, Nazmi Al-Jubeh, Daniel Seidemann og Jehan Bseiso.

 

 

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION


Det siste året har Jerusalem vært preget av økende vold, splittelse og harde fronter. Nye bosettinger sprer seg utover og fortrenger palestinerne, og Donald Trump signaliserer at han kan lukke døra for en tostatsløsning. Hva er hverdagen for dem som lever i Jerusalem i dag, og fins det i det hele tatt en vei videre?

Jerusalem er en hellig by for tre verdensreligioner og har vært et møtested mellom kulturer, religioner og ulike etniske minoriteter i årtusener. Det er byen Saladin erobret fra korsfarerne i 1187, da han tok det radikale valget å la muslimer, jøder og kristne leve side om side i byen.

Få steder har satt like dype spor i historien, litteraturen og kulturen – både i regionen og her i Vesten. På hvilken måte bidrar det virkelige Jerusalem til å forme vår forestilling om stedet – og motsatt? Og hvilken rolle kan litteraturen spille i å forme vår identitet og i å gi innblikk i «den andres» fortelling og erfaring? Under årets Saladindager møtes forfattere, intellektuelle og aktivister for å snakke om det historiske, nåtidige og forestilte Jerusalem.

 

PROGRAM

MANDAG 6.03 KL 17.00
Byenes by
Åpningsforedrag ved Simon Sebag Montefiore

Jerusalems historie er verdens historie (Benjamin Disraeli (1804–1881, britisk statsminister))

Hvordan vokste isolerte, lille Jerusalem til å bli den hellige byen, hovedstad for to folk, et arnested for tre verdensreligioner? I disse dager tenker man ofte på Jerusalem som stridens kjerne i konflikten i Midtøsten. Historisk er byen også stedet der Saladin vant over korsfarerne, men valgte å tro på sameksistensen og ga alle folkegrupper og alle religioner amnesti. Og en by der det i lange perioder har vært nettopp det: sameksistens mellom ulike folkeslag.

Byen har satt tydelige spor hos historiens maktmennesker, politikere og kunstnere som har hatt sine hjem her i kortere eller lengre perioder, blant dem Saladin, Benjamin Disraeli og Mark Twain.
Den engelske historikeren og forfatteren Simon Sebag Montefiore ga i 2011 ut storverket om byen, Jerusalem. En biografi, der verdensbyen portretteres gjennom familiene og slektene som har levd og virket der. Nå holder Montefiore åpningsforedraget på Saladindagene.

 

MANDAG 6.03 KL 19.00
Etter Gaza-krigen
Med Nazmi Al-Jubeh, Hind Khoury og Marte Heian-Engdal


Etter Israels offensiv på Gaza i 2014 har voldsspiralen i Palestina og Israel vært jevnt stigende. Kan den økende volden sies å være sammenfallende med Benjamin Netanyahus periode som Israels statsminister? Donald Trump har også flagget at USAs Israel-politikk vil endre seg nå som han har tatt over som president. Hvordan vil dette påvirke stabiliteten i landet?

Nazmi Al-Jubeh er førsteamanuensis i historie og arkeologi ved universitetet i Birzeit og tidligere direktør ved det islamske museet på Tempelhøyden, med inngående kunnskap om byens hellige steder. Hind Khoury er utdannet økonom og tidligere Jerusalem-minister for de palestinske selvstyremyndighetene. I dag er hun generalsekretær i Kairos Palestine, en kristen organisasjon som arbeider for å få slutt på Israels okkupasjon. På hvilken måte kan historien hjelpe oss å forstå dagens situasjon, og på hvilken måte er det som skjer i dag noe nytt? Hvordan kan vi forstå den politiske utviklingen vi ser i dag, både i Jerusalem og internasjonalt? Nazmi Al-Jubeh og Hind Khoury møtes til samtale med Marte Heian-Engdal, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO).

 

MANDAG 6. mars kl. 21.00
Saladin the Victorious
Filmvisning og introduksjon ved Gjermund Granlund

Saladin the Victorious er et krigsdrama fra 1963 av den sentrale egyptiske regissøren Youssef Chahine Filmen forteller historien om korsfarertiden og kampen om Jerusalem sett fra muslimenes perspektiv. Mot alle odds erobrer Saladin Jerusalem fra de europeiske korsfarerne, og europeernes uventede tap setter i gang et tredje korstog under ledelse av Englands Richard Løvehjerte, for å gjenerobre byen. Youssef Chahine er kjent som en av de største arabiske filmskaperne gjennom tidene, og står bak filmer som Cairo Station og Alexandira…Why? Før visningen av filmen blir det en kort innledning ved Gjermund Granlund fra Arabiske Filmdager.
Engelsk tekst, 145 minutter.

 

TIRSDAG 7. mars kl. 17.00
Virkeligheten i en delt by
Med Daniel Seidemann, Hind Khoury og Nir Baram

Jerusalems befolkning lever i en stadig mer delt fysisk virkelighet, hevder Daniel Seidemann. Han er advokat og leder for organisasjonen Terrestrial Jerusalem, som kartlegger Jerusalems skiftende landskap, der nye bosetninger sprer seg utover og fortrenger palestinere.
Splittelsen mellom israelere og palestinere handler imidlertid også om en kognitiv deling: Det er et fundamentalt skille mellom palestinernes og israelernes syn på okkupasjonen. Forfatteren Nir Baram, selv født og oppvokst i Jerusalem, har tilbrakt det siste året med å reise rundt på Vestbredden og snakke med palestinere og israelere. Resultatet er boka In a Land Beyond the Mountains, der denne kognitive delingen blir tydeliggjort.

Hind Khoury er tidligere Jerusalem-minister for de palestinske selvstyremyndighetene, og som økonom har hun vært opptatt av hvordan okkupasjonen og muren raserer palestinernes økonomi og gjør hverdagen stadig vanskeligere. Nå møtes de tre til samtale om situasjonen på bakken i dagens Jerusalem, både den politiske virkeligheten og hverdagslivet for de ulike etniske og religiøse gruppene som utgjør byens befolkning. Samtalen ledes av Morgenbladets utenriksjournalist Tove Gravdal.

 

TIRSDAG 7. mars kl. 19.00
Fortellingene om den hellige by

Nazmi Al-Jubeh er historiker og arkeolog ved universitetet i Birzeit og er en av de som kjenner Jerusalems hellige steder best. Hvordan brukes byens historie og arkeologi i en polemisk, politisk kontekst? Kan man si at arkeologien inngår i en ideologisk kamp for hvordan fortellingen om Jerusalem skal skrives?

Jerusalem, bortenfor den reelle byen, er også et mytisk sted. De hellige stedene har vært gjenstand for både storpolitisk og religiøst begjær og har inspirert flere generasjoner forfattere og kunstnere. Byen har satt dype spor i norsk og vestlig kulturhistorie, i salmer og i Bibelen, og i verker av blant andre Shakespeare, Sir Walter Scott og Sveriges nobelprisvinner Selma Lagerlöf. Hennes tobindsverk Jerusalem skildrer det religiøse svermeriet og overbevisningen som gjorde at 37 mennesker fra Nås i Dalarna i 1896 valgte å utvandre til Palestina for å vente der på Jesu gjenkomst. Hvordan har Norge og Vesten preget Jerusalems historie, og motsatt? Arrangementet blir todelt, der det først blir en innledning på engelsk med Nazmi Al-Jubeh. Deretter følger en samtale på norsk, med forfatter Thorvald Steen, teolog og kirkehistorier Eivor Oftestad og førsteamanuensis i kulturhistorie Ragnhild Zorgati. Samtalen ledes av daglig leder ved Litteraturhuset, Andreas Wiese.

 

TIRSDAG 7. mars kl. 21.00
Self Made
Filmvisning

Gjennom en forveksling ved en israelsk kontrollpost får to kvinner forbyttet identitet: en israelsk performance-kunstner og en palestinsk selvmordsbomber. Regissør Shira Geffen jobbet en periode frivillig for en organisasjon som observerte den til tider dramatiske og til tider absurde hverdagen ved kontrollpostene. Med erfaringene herfra, og med okkupasjonen som bakteppe, har Geffen lagd en kompleks og morsom komedie som stadig overrasker.
Introduksjon ved Gjermund Granlund, prosjektleder for Arabiske filmdager.
Engelsk tekst, 90 minutter.

 

ONSDAG 8. MARS KL. 08.30
Problembyen Jerusalem
Frokostmøte med Daniel Seidemann, Trond Bakkevig, Jacob Høigilt og Marte Heian-Engdal

Hvorfor er det så vanskelig å løse spørsmålet om Jerusalem i Israel-Palestinakonflikten? Daniel Seidemann (Terrestrial Jerusalem) forteller om Jerusalems intrikate infrastruktur, og de praktiske utfordringene med å dele byen mellom to folk. Trond Bakkevig (PRIO) presenterer de religiøst brennbare aspektene ved Jerusalem, og på hvilken måte disse vanskeliggjør en løsning på konflikten. Jacob Høigilt (PRIO) fokuserer på situasjonen for palestinere i Øst-Jerusalem. De føler seg glemt og oversett, men deres skjebne er sentral for Israel-Palestina-konflikten. Panelet innledes og ledes av Marte Heian-Engdal (PRIO).

Seminaret er et samarbeid mellom Litteraturhuset og Peace Research Institute Oslo (PRIO).

 

ONSDAG 8. mars kl. 17.00
Saladinforedraget 2017
Ved Hind Khoury

Hvordan ser den siste tidens utvikling i Jerusalem ut fra palestinernes side? Hvilke framtidsscenarioer finnes for de ulike etniske og religiøse minoritetene i Jerusalem, når de eneste israelerne mange palestinske barn har møtt, er soldater, og mange israelere aldri har vært i den palestinske delen av byen?

I oktober la flere tusen palestinske og israelske kvinner ut på en fredsmarsj tvers gjennom landet, fra grensen mot Libanon til statsminister Benjamin Netanyahus bolig i Jerusalem. Kvinnene var lei av den stadig økende splittelsen og volden og av mangelen på konstruktiv handling fra politiske myndigheter. Stadig flere hevder at tostatsløsningen er død, i praksis om ikke i ord. Hvilke veier fins da framover, og hva er det som står i veien for de mulige løsningene?

Organisasjonen bak marsjen, Women Wage Peace, som ble stiftet etter Gaza-krigen i 2014, mener det ikke er mangel på forslag og mulige veier mot en fredelig løsning, men på politisk vilje fra styresmaktene.
Hind Khoury var blant appellantene under marsjen. Hun er tidligere Jerusalem-minister for de palestinske selvstyremyndighetene og er generalsekretær for den kristne palestinske organisasjonen Kairos Palestine. Også hun har lenge hevdet at det er den politiske viljen til faktisk å gjøre endringer det skorter på. Hun holder årets Saladinforedrag.

 

ONSDAG 8. mars kl. 19.00
Å skrive Jerusalem
Med Nir Baram og Jehan Bseiso

We are bastard children of hyphens and supplements and sentences that start with Originally I′m from… (Jehan Bseiso)

Hvordan er det å skrive med en israelsk eller palestinsk identitet? På hvilken måte kan litteraturen tilby alternative blikk på virkeligheten, og hvilke forventninger møter forfatteren?

Den israelske forfatteren Nir Baram har lenge vært opptatt av forholdet mellom individ og samfunn i bøkene sine, samt grensene for det etiske. Nå er han aktuell med romanen Verdens skygge i norsk oversettelse, en bok som blant annet tar for seg fredsprosessen og den israelske venstresidens rolle og som utforsker godhet i møte med ondskap eller likegyldighet. Boka kom ut i hjemlandet i 2013 og ble en umiddelbar bestselger.

Poeten Jehan Bseiso er en av seks millioner palestinere som lever i diaspora. Hun skriver på engelsk, men med innslag av arabisk. Tematisk bringer hun inn konflikten, nyhetsinnslag og aktivisme i diktene sine. Hvordan skal man forstå palestinsk identitet og tilhørighet? Hva kan sies å være «hjemme» for en som aldri har levd i det som skal være hjemlandet?

Forfatter og litteraturkritiker Ane Nydal har skrevet om Israel-Palestina med både politiske og litterære innfallsvinkler. Nå snakker hun med Baram og Bseiso om å gi Jerusalems fortellinger et språk.

 

Praktisk informasjon

Alle arrangementer foregår på engelsk med mindre annet er angitt.

Alle arrangementer er gratis og uten forhåndspåmelding.

Saladindagene er arrangert med støtte fra Utenriksdepartementet.


Hvorfor Saladindager?

I 1187 erobret hærføreren Saladin den hellige byen Jerusalem. Dette var en epoke og et område som ofte var hjemsøkt av krig. Men etter seieren over korsfarerne gjorde Saladin noe som var uvanlig både da og nå: Han unnlot å hevne seg. De kristne lederne fikk lov til å forlate Jerusalem, og Saladin åpnet byen for de tre religionene som anså den for å være hellig. Saladin fikk stanset krigen gjennom forlik og forsoning, og ikke bare med våpenmakt. Det er dette, og ikke de mange slagene, som gjør at Litteraturhuset har stiftet de internasjonale Saladindagene, arrangert på Litteraturhuset siden 2009. Bak korstogene og «den evige krig» finner vi en historie som det er verdt å fortelle åtte hundre år senere. En fortelling som bryter med forestillingen om en evig konflikt mellom kristne og muslimer, oss og dem. Og som gir oss muligheten til å diskutere dagsaktuelle temaer i et nytt lys.

Litteraturhuset har arrangert Saladindager hvert år siden 2009. Blant temaene som har blitt diskutert er jødenes historie i den islamske verden (2015), islam i Europa og arven etter el-Andalus (2014), Egypt og Syria etter den arabiske våren (2013), korstogsretorikken i samtida (2012) og palestinsk-israelsk historieskriving om 1948.

 

Les mer om Saladindagene

 

Del denne siden på:
Print

Kafe Oslo
tlf: 21 54 85 71
man - tor 10.00 - 00.30
fre - lør 10.00 - 02.00
søndag 12.00 - 20.00

Tanum Litteraturhuset
tlf: 23 69 10 80
man - fre 11.00 - 20.00
lørdag 10.00 - 17.00
søndag 12.00 - 16.00