Vilkår

Type arrangement, standardpris eller redusert pris?

Litteraturhuset har et totrinns prissystem for leie. I tillegg til en standardpris for leie kan noen arrangementer kvalifisere til en rabattert leiepris. Dette vil gjelde for publikumsarrangementer som er åpne for alle, med en viss allmenn interesse og innenfor Litteraturhusets virkeområde; litteratur, politikk og samfunnsspørsmål. Arrangementer myntet på en spesiell yrkesgruppe eller invitert publikum, kursvirksomhet og workshops vurderes imidlertid som standardarrangement. Er du i tvil om hvilken pris som gjelder for ditt arrangement? Kontakt Litteraturhusets administrasjon på utleie@litteraturhuset.no med informasjon om arrangementet dere planlegger.

Hva er inkludert i leien?

Leieperioden inkluderer tekniske prøver og egne forberedelser/pynting. Pris for leie av lokale gjelder inntil 8 timer. Tidligste tidspunkt for arrangementsstart på lørdager er kl. 10.00 og søndager kl. 12.00. På søndager har vi utleie fram til kl. 18.00.

Leieprisen inkluderer bord og stoler og starndard rigging av lokalet, samt tilrettelegging og rydding av husets bord, stoler og utstyr. Leie av teknisk utstyr og tekniker er ikke inkludert i leieprisen (se oversikt under teknisk utstyr under lokalene). Eventuelle endringer på romoppsett må spesifiseres senest 3 dager før arrangementsstart, mens evt. omrigg underveis i leieperioden må avtales senest 2 uker før og krever leie av arrangementvert.

Leieprisen inkluderer også promotering på Litteraturhusets nettsider, i katalog og i det ukentlige nyhetsbrevet.

Medbrakt materiell

Litteraturhuset har ikke anledning til å oppbevare materiell eller utstyr som skal benyttes under arrangement, unntatt etter spesiell avtale. Arrangør står ansvarlig for alt medbrakt materiell og utstyr.

Teknisk utstyr og bemanning

Leie av tekniker gjennom Litteraturhuset må spesifiseres senest to uker før arrangementet, mens leie av teknisk utstyr må spesifiseres senest én uke før. Helgearrangement med omfattende teknikk, samt alle arrangement i salen Wergeland, krever leie av tekniker fra Litteraturhuset. Det gjelder også ved bestilling av omfattende teknikk som stor lydpakke eller trådløst utstyr. Tekniker fakturerer arrangør direkte om ikke annet er avtalt (pris fra kr. 2000). Ved arrangement uten tekniker er det ofte ikke teknisk kyndige personer på huset. Vi leier også ut arrangementsverter som kan bistå med praktiske oppgaver i leieperioden. Prisen for leie av vert gjelder én vert inntil 4 timer. Arbeid utover dette kan avtales.

Avbestilling

Avbestillingsfrist på leie av lokaler er normalt to uker (14 virkedager). Ved senere avbestilling faktureres det leiepris for lokalet, samt et avbestillingsgebyr dersom tekniker er leid inn fra Litteraturhuset.