Å være en liten and i verden 1

Foto: Svein Størksen Ill: Camilla Engmann