Å være en liten and i verden 2

Foto: Svein Størksen Ill: Camilla Engmann