Å være en liten and i verden

Illustrasjon: Camilla Engmann/ Foto: Svein Størksen