§ 112 i 2015

bookmark

Etterslekten versus oljeinteressene: Grunnloven som redskap i klimakampen

fredag 9. januar 2015, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

§ 112 i 2015 er et strategimøte for engasjerte aktører i sivilsamfunn og næringsliv, med fokus på Grunnlovens potensielle rolle i klimaomstillingen. Konferansen søker å slippe unge stemmer til i en arena vanligvis forbeholdt etablerte krefter.

Del 1: Seminar med foredrag. Åpent for alle.

Beate Sjåfjell, jussprofessor: § 112 krever handling, ikke ord

– Arne Johan Vetlesen, filosof: Politikkens moralske kollaps

Espen Stueland, forfatter: Konstitusjonelt opprør og intellektuell plikt

Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat: Om et mulig klimasøksmål mot staten

 

Del 2: Rundebordskonferanse. Spesielt inviterte 

Grunnlovens § 112 er relativt lite kjent utenfor miljøbevegelsen. Det er også lite kjent blant norske folkevalgte at grunnlovsparagrafen er en pliktbestemmelse, med en helt spesiell relevans i lys av FNs klimapanels femte rapport. Norges miljøparagraf forplikter myndighetene til presis folkeopplysning om klimautviklingen, samt tiltak som bidrar til å sikre et stabilt klima for dagens unge. Slike tiltak uteblir i dag. Det meste vi gjør som nasjon peker mot en fire grader varmere verden, stikk i strid med ånden og ordlyden i § 112.

Hva slags mobiliseringsmål bør sivilsamfunn, næringsliv og klimaaktivister samles om i 2015, når de politiske prosessene ikke strekker til, både nasjonalt og internasjonalt? Kan § 112 brukes til å tvinge fram handling i et omfang som monner? På hvilke områder kan Norge sies å bryte Grunnloven i dag? Dette er tema for en konferanse med mål om å bevisstgjøre media, politikere og ungdommer om et voksende «konstitusjonelt opprør» mot dagens politiske kurs.

 

For mer informasjon, kontakt Norsk klimanettverk: hei@norskklimanettverk.no