100 år med åttetimersdag er nok

bookmark

Sekstimersdag innen 2018

lørdag 1. mars 2014, kl. 11:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Tidsskriftet Rødt! og en arrangementskomite inspirert av Kjersti Ericssons 70-årsdag

Inngang: Billett

Talere: Kjersti Ericsson, Gerd Liv Valla, Trine Lise Sundnes, Roar Eilertsen, Fahkra Salimi, Linn Stalsberg, Siri Jensen, Gry Oppsahl og flere.

**
Vi vil ha glede! Vi vil ha tid og krefter til å gjøre interessante ting og leve et sosialt liv, ikke bare jobbe! Vi ønsker ikke et samfunn der målet er å jobbe mest mulig og kjøpe mest mulig. Naturen og miljøet tåler det ikke. Fram for sekstimersdagen!

**

Program og påmelding her 

FOTO: Kirsti Blom