22. juli – Hva har forskningen lært oss?

bookmark

Konferanse

fredag 12. desember 2014, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: De nasjonale forskningsetiske komiteene

Inngang: Gratis

Vi inviterer til konferanse 12.desember. Sentrale forskere oppsummerer sin forskning på terrorangrepene. Hvilke konsekvenser har terrorangrepet hatt for de berørte – og for samfunnet? Hva betyr denne kunnskapen? Hvordan skal samfunnet lære?
Tid: Fredag 12 desember 2014, klokken 09:00 – 16:00
Foto: Henrik Lied, NRK

Påmelding: Påmelding til info@etikkom.no innen 5. desember. Konferansen er gratis.

Del 1: Konsekvenser for de berørte
• De overlevende fra Utøya ved Grete Dyb, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
• De overlevende i Regjeringskvartalet ved Trond Heir og Marianne Bang-Hanssen, NKVTS
• Innsatspersonellet ved Øivind Ekeberg, Oslo universitetssykehus
• De etterlatte, Kari Dyregrov, Senter for krisepsykologi

Del 2: Konsekvenser for samfunnet
• Beredskapsarbeidet i forvaltningen ved Per Lægreid, Universitetet i Bergen
• Tillit og engasjement i samfunnet ved Dag Wollebæk, Institutt for samfunnsforskning
• Minnestedet på Utøya – samarbeid mellom AUF og forskere, ved Tor Einar Fagerland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Del 3: Samtale: hvordan skal samfunnet bruke kunnskapen?
Marianne Aasen, forskningspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
Trond Blattmann, leder Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene
Arvid Hallén, direktør Forskningsrådet

NB! Programmet oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner
• Nils Olav Refsdal, koordinator for 22.7-forskning
• Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver