Kurs i internasjonal politikk 1

Kurs i internasjonal politikk

bookmark

Europa: 30 år etter murens fall

fredag 8. november 2019, kl. 08:30 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité

Inngang: Gratis med påmelding

Den norske Atlanterhavskomité har gleden av å invitere til årets siste kurs i internasjonal politikk, denne gangen i Oslo, som vil markere at det er 30 år siden Berlinmurens fall. Vi har med oss noen av Norges fremste eksperter for å diskutere Brexit, Russland og Europa fra et sikkerhets- og forsvarsperspektiv, ulike tendenser og årsaker til fragmentering i Europa, samt Tyskland 30 år etter murens fall.

Påmelding gjøres på Atlanterhavskomiteens nettside eller ved å sende en e-post til seminar@dnak.org innen onsdag 6. november.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og Atlanterhavskomiteen inviterer til lunsj. Arrangementet blir også strømmet her.