Å bygge en kultur for lederskap

bookmark

Med Birgit Williams

onsdag 8. april 2015, kl. 09:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Relasjonsutvikling v/ Hege Steinsland

Inngang: Billett

– I eget liv
– I team du er en del av
– På arbeidsplassen

Kursholder: Birgit Williams, erfarnen organisasjonskonsulent med bred faglig bakgrunn. Grunnlegger av The Genuine Contact Program™.
Se her

Lederskap er ikke bare for personer i formell posisjon. Vi har alle ansvar for å utøve lederskap på mange arenaer i livet. Det pågår et paradigmeskifte i tilnærming til ledelse. Forestillingen om den sterke Lederen blir byttet ut med erfaringer av lederskap som en del av organisasjonskulturen, noe mange kan ta del i. Lederens oppgave er i stadig større grad å kunne legge til rette for å skape og pleie en slik kultur, sammen med andre. I Skandinavia har tenkningen tradisjoner helt tilbake til 70 tallet. Men tradisjonen kan revitaliseres, videreutvikles og praktiseres på nye måter.

En ting er å erkjenne og samtale om disse endringene. Men hvordan? Hva er grunnlaget for å skape en kultur for lederskap, og hvordan gjør vi det?
7. og 8. april er en helt unik mulighet til å arbeide med dette sammen med en kvinne som har gjort erfaringer internasjonalt i en årrekke. Birgit Williams har utviklet tankesett og verktøy for å bygge en kultur med høy delaktighet og trivsel og vekst midt i kopleksitet og endring.
Benytt anledningen til å jobbe med lederskapstenkning ved å delta på en eller begge dagene.

Dato: 7. april 13 – 16
8. april 9 – 16.
Pris: 7. april. 600,-
8. april 2 200,-
Rabatt ved samlet påmelding til begge dagene.

Påmelding til Relasjonsutvikling v/ Hege Steinsland, hege@rela.no
Påmelding og priser: her