A Case of Queer: Gombrowicz

bookmark

Foredrag med Piotr Sobolczyk og Knut Andreas Grimstad

onsdag 9. april 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: ILOS, UiO

Inngang: Gratis

Gombrowicz er gjennomgående skeiv. Kronos, den “hemmelige dagboken” hans ble en sensasjon da den kom ut i Polen i fjor. Hvordan skiller den seg fra de “offisielle” dagbøkene, særlig med tanke på skrivingen rundt (homo)seksualitet? Og fra en annen polsk forfatters nedtegnelser, Miron Białoszewskis Hemmelige dagbok (2012)?

Spørsmålene drøftes av Piotr Sobolczyk, Warszawa-basert litteraturviter med polsk skeiv modernisme som spesiale.Han presenterer videre en nytolkning av skuespillet Yvonne, prinsesse av Burgund.

Foruten kjønn og seksualitet behandler Gombrowicz også den jødiske tematikken ambivalent og flertydig. Knut Andreas Grimstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, ser nærmere på forfatterens “polemikk” med polske jøder.

Dobbeltforedraget etterfølges av en panelsamtale som ledes av Agnes Banach, prisbelønnet oversetter av blant annet Dagboken.

Piotr Sobolczyk (f. 1980) er polsk litteraturviter, forfatter og oversetter. Studert ved universitetene iKraków og Barcelona. I dag tilknyttet Institutt for litteraturforskning ved Det polske vitenskapsakademi, Warszawa. Mottatt flere litterære og vitenskapelige utmerkelser.

Foredragene og panelsamtalen foregår på engelsk.

—–

Gombrowicz is thoroughly queer. When Kronos, his “unofficial diary,” was published in Poland last year, it became a sensation. How does it differ from the “official” diaries – especially with regard to his treatment of (homo)sexuality – and from the writings of another Polish author, Miron Białoszewskis Secret Diary(2012)?

These questions will be examined by Piotr Sobolczyk,a Warsaw-based literary scholarwho specializes in Polish queer modernism. He will also present a reinterpretation of the play Princess Ivona.

Besides gender and sexuality, Gombrowicz treats the Jewish theme in an ambivalent and ambiguous manner. Knut Andreas Grimstad, associate professor at the University of Oslo, will take a closer lookat the writer’s “polemics” with Polish Jews.

Following the lectures, a panel discussion will be led by Agnes Banach, award-winning translator of Diary and other works of Polish fiction.

Piotr Sobolczyk (f. 1980) Polish literary scholar, writer and translator. Studied at the Universities of Cracow and Barcelona. At present, based Institute of Literary Studies (IBL), Polish Academy of Science, Warsaw. Recipient of several literary and scholarly awards.

The lectures and the panel discussion will be held in English.