Å føde etter tidligere seksuelle overgrep

Å føde etter tidligere seksuelle overgrep

bookmark

Temakveld

torsdag 9. mai 2019, kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Inngang: Gratis med påmelding

“Å føde etter tidligere seksuelle overgrep- utfordringer og muligheter” – temakveld med jordmor Lotta Halvorsen

Det er gratis inngang og åpent for alle interesserte, men temakvelden krever påmelding per epost til dixi@dixioslo.no.

Lotta Halvorsen er jordmor og PhD, klinisk spesialist i psykisk helse. Hun har sammen med jordmorkollega Hilde Nerum skrevet en doktoravhandling i temaet under veiledning av professor og fødselslege Pål Øian og professor og psykiater Tore Sørlie, begge ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

“På bakgrunn av lang klinisk erfaring som jordmor ved fødeavdelingen Universitetssykehuset i Nord Norge samt i et Psykisk helseteam ved Fødepoliklinikken og som forsker innenfor feltet, vil jeg snakke om utfordringer og muligheter til kvinner som føder sitt første barn etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn eller voksen.

Jeg vil presentere resultater fra noen av våre studier som omhandler fødselsutfall og fødselserfaringer til kvinner som føder sitt første barn etter tidligere å ha vært utsatt for voldtekt – dersom fødselshjelperne ikke vet noe om kvinnens overgrepshistorie.
Mange gravide har kanskje ikke tenkt at deres tidligere seksuelle erfaringer vil ha betydning når de skal føde og har derfor ikke sagt noe til jordmor om disse. Andre har heller ikke i ettertid satt sine tidligere seksuelle erfaringer i sammenheng med hvordan de opplevde å føde.
Gjennom arbeidet i Psykisk helseteam har vi arbeidet med alle former for psykiske utfordringer med det å få barn, som fødselsangst og generell angst, tidligere traumer, overgrep og traumatiske fødselserfaringer, ønske om keisersnitt mm. ”

Velkommen til spennende temakveld!