Å leke er selveste viktigheten

bookmark

Frokostseminar om barns deltagelse i barnefellesskap i barnehagen

torsdag 15. februar 2018, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Statped FoU

Inngang: Gratis

Dette er det andre av en serie på flere planlagte frokostseminarer i regi av Statped FoU. Målsetting med seminarene er å synliggjøre nyere forskning om Statped sine fagområder, og invitere til diskusjon om funnene.

På dette seminaret presenteres to forskningsprosjekter som begge har fokus på barns hverdagsliv i barnehagen. Stipendiat Elise Øksendal forsker på mobbing og barn med spesielle behov, mens FoU-rådgiver Siv Hillesøy har i sitt doktorgradsarbeid utforsket vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

Innlederne vil med utgangspunkt i sine respektive doktorgradsarbeider presentere tematikker og funn som på ulike måter belyser inkluderings- og ekskluderingsprosesser som finner sted i hverdagslige aktiviteter i barnehagen.

Avslutningsvis legges det opp til en felles diskusjon rundt noen dilemma for den pedagogiske praksisen i barnehagen som følger av de tematikkene som er presentert.