Å leve med sorg = å uttrykke sorg

bookmark

lørdag 8. desember 2018, kl. 17:30 til kl. 19:30 – Avlyst

Dessverre avlyst grunnet sykdom

Sal: Skram

Arrangør: Jade Olavs Minnefond

Inngang: Gratis

Hvilke sorguttrykk er «innafor» og hvorfor møter sorguttrykk på sosiale medier, fordømmelse?

Vi ønsker å lage et rom for folk som har mistet barn, til selv å uttrykke sin opplevelse og sine erfaringer uten å bli møtt av de profesjonelles normering av sorg, sorgarbeid, sorgfaser og hva som er tillatte sorguttrykk. Vi ønsker at andre som oss skal få mulighet til å kjenne seg igjen og å slippe å føle seg fremmedgjort i sin egen opplevelse og med egne sorguttrykk. Vi ønsker å åpne for å forstå de sosiale medienes rolle som sorguttrykk. Formen er en samtale mellom inviterte etterlatte og folk i salen. Domkirkeprest Elisabeth Thorsen deltar og medvirker.