Å leve sammen i ulikhet

bookmark

mandag 21. november 2011, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NOAS, Amnesty International i Norge og Den norske Helsingforskomité

Inngang: Gratis

Hendelsene 22. juli 2011 aktualiserer med styrke behovet for å ta de viktige valg om hvordan vi skal leve sammen i flerkulturelle samfunn i det 21. århundre. NOAS, Amnesty International i Norge og Den norske Helsingforskomité ønsker derfor å sette fokus på Europarådets høynivårapport Living together: Combining diversity and freedom in 21st-Century Europe.  På konferansen vil Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland presentere hovedelementene fra rapporten.
 
Panelet bak Europarådets rapport ble ledet av Joschka Fischer, tidligere tysk utenriksminister, og hadde medlemmer som Emma Bonino, Timothy Garton Ash, den russiske ombudsmannen Vladimir Lukin og Javier Solana. Rapporten peker på hvordan diskriminering og intoleranse får økt oppslutning i Europa og gir viktige og konkrete innspill til hvordan politiske ledere og det sivile samfunnet kan bidra til å utvikle et flerkulturelt felleskap uten diskriminering med full respekt for menneskerettigheter og med demokratisk medborgerskap for hele befolkningen. Panelet konkluderer med at det kreves klart politisk lederskap for å snu utviklingen.
 
Over hele Europa diskuteres økende fremmedfrykt. Hva kan vi lære av andres erfaringer? Vi har invitert eksperter fra Danmark, Russland og Ungarn til å dele erfaringer fra egne hjemland og fortelle hvordan de mener vi skal legge grunnlag for et bedre samfunn i forståelse og aksept for ulikhetene. I siste del av konferansen lar vi et panel av norske politiske ledere og aktører fra sivilsamfunnet ta debatten. Kan vi trekke noen konklusjoner?
 
Program:
 
Del I 10:00-12:30
Erfaringer fra Europa
·         Susanne Nour, Avdelingsleder, Likebehandling, Dansk institutt for menneskerettigheter
·         Alexander Verkhovski, leder for SOVA Center for information and analysis, Russland
·         Péter Mólnar, Seniorforsker, Senter for media- og kommunikasjonstudier, Central European University, Ungarn. Raftoprisvinner i 1989.
·        Lars Østby, Forsker, Statistisk sentralbyrå
 
12:30-13:00 Lunsj
 
13:00-13:45
·         Thorbjørn Jagland, Generalsekretær I Europarådet
Presentasjon av “Living Together”
 
Del II 14:00-15:15
Paneldebatt:
 
Å leve sammen i Norge
·         Erna Solberg, Stortingsrepresentant og leder i Høyre
·         Lise Christoffersen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
·         Tina Shagufta Kornmo, Leder, Nettverket for likestilling, integrering og mangfold (LIM)
·         Aage Borchgrevink, Forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité
 
Moderator: Ann Magrit Austenå, Generalsekretær i NOAS
 
Gratis inngang
Påmelding: nielsen@nhc.no