Å reise, å skrive, å lese

bookmark

Samtaler om reiselitteratur

torsdag 4. september 2014, kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Noen reiser for å skrive, andre leser for å reise. Men hva er egentlig reiselitteratur? Og hvorfor er den interessant? Deltagere: prof. Tim Youngs
(Nottingham Trent University), prof. Elisabeth Oxfeldt (Universitetet i Oslo) og forfatter Kirsti Jareg (Øyene i vest, 2011). Språk: engelsk.