Å skrive for film og TV

bookmark

Med Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

torsdag 27. februar 2014, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

På kurset gjennomgås både klassisk fortellerdramaturgi og mer eksperimentelle håndgrep. Deltakerne kan utvikle sitt eget prosjekt og får i tillegg to egne møter med kursleder for å følge opp manus som er i utvikling. Kurset går over 8 torsdager, fra 18-21 hver gang. I tillegg får alle deltakerne to individuelle veiledningstimer.

Påmelding: hanne@forfattersentrum.no

KURSINNHOLD:
På filmmanuskurset kan du sette deg inn i det grunnleggende som skal til for å skrive kort- og langfilmmanus. Vi går igjennom både dramaturgi, skriveteknikk og manusoppsett, og ser på hva som skiller et godt manus fra et dårlig. Håpet er at du selv har en idé til en historie, eventuelt at du får en, og at den i løpet av kurset kan utvikles til å bli et filmmanus/treatment.

Kurskveldene har følgende temaer:
-Hva skiller filmdramaet fra litteraturen og teatret?
-Hovedkarakterens vilje og problem.
-Manusoppsettet: Fra ide til ferdig manus (Synopsis, treatment, stepout-line mv)
-Konflikter/plottpunkter
-Protagonister/antagonister.
-Biografier
-Replikker kontra handling.
-Enkeltscenen (i helheten).
-Plotdrevet kontra karakterdrevet film.
-Eksperimentfilm
-Etter manus/storyboard osv.
Foruten selve kurset, settes det også av to egne møter mellom hver enkelt deltaker og kursleder hvor deltakerens aktuelle prosjekt kan utvikles videre.  Alle får også med referater, som samlet, i praksis, er en bok i filmmanusskriving.

Kursleder Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen har gjort tretten filmer, deriblant to spillefilmer. Den siste , De umoralske, deltok høsten 2013 på Filmfestivalen i Toronto, som regnes for å være en av de viktigste festivalene i verden. Han har flere ganger vært gjestelærer i manusskriving på Nordland Kunst- og Filmfagskole og er også årlig sensor for filmelevene på Westerdals.

Les mer om kurslederen her